Op deze pagina vind je informatie over – en links naar alle online applicaties die relevant zijn voor teamleden en het bestuur. Voor de meeste applicaties heb je een account nodig, dit wordt beheerd door het bestuur.

Studio planning

De planning van de studio’s is voor iedereen in te zien via de Studio Planning pagina. De agenda’s van de studio’s worden bijgehouden in Outlook Calendar en beheerd door het bestuur.

Agenda en email

Alle Beatwise agenda’s worden bijgehouden in Outlook Calendar en voor email gebruiken we Outlook Mail. Teamleden kunnen toegang tot relevante agenda’s vragen aan het bestuur.

Bestanden opslaan en uitwisselen

Alle relevante bestanden, projectdocumenten, administratie e.d. worden opgeslagen in Sharepoint.  Binnen deze omgeving bestaan er verschillende deelgebieden, ook wel ‘sites’ die voor een speciaal doel zijn aangemaakt. Voor alle projecten bestaat er bijvoorbeeld een aparte site, maar ook het bestuur heeft een eigen site. Het bestuur regelt de toegang tot de verschillende sites. Elke site op Sharepoint is gekoppeld aan een team in de Teams omgeving. Via Teams zijn de bestanden in Sharepoint ook te benaderen en in Teams wordt ook bijgehouden wie er aan welk team deelneemt en dus toegang heeft tot de bestanden.

Planning en takenlijst

Voor de planning van projecten, bestuurstaken en alle andere activiteiten gebruiken we de Planner. Binnen de Planner zijn er diverse deelgebieden die vaak ook weer gekoppeld zijn aan een project in Sharepoint.