DNHA, spreek uit: ‘dee-en-haa‘, is een samenwerkingsverband tussen Beatwise, De Basis, Lindenberg en Doornroosje. De alliantie is medio 2020 opgericht met als doel de krachten te bundelen op het vlak van Hiphop talentontwikkeling. Om de gedeelde ambities op elkaar af te stemmen is deze missie geformuleerd: “Wij zorgen dat elk Hiphop talent in de regio Nijmegen tot ontwikkeling kan komen“.

Het samenwerkingsverband is gebaseerd op de ‘piramide van talentontwikkeling’ die de verschillende ontwikkelingsfases van een talent beschrijft van cultuur participatie en – educatie tot aan de ontwikkeling tot professioneel artiest. De vier partners nemen daarin elk een eigen rol in en op regelmatige basis vindt er onderling overleg en afstemming plaats. Daarbij hechten we veel waarde aan de samenwerking tussen de professionals van de verschillende partners zodat een talent in elke fase van zijn of haar ontwikkeling de juiste begeleiding op de juiste plek krijgt.

Wil je meer weten over DNHA neem dan contact op met Beatwise of een van de andere partners.