Huisregels Beatwise

 • De aanwijzingen van de beheerder(s) dienen strikt opgevolgd te worden
 • Dranken en etenswaren mogen niet in de directe nabijheid van apparatuur genuttigd worden
 • Gebruik apparatuur alleen voor de daarvoor bestemde doeleinden
 • Na gebruik alle materialen terugleggen op de daarvoor bestemde plaatsen
 • Geen toegang voor personen die zichtbaar onder invloed van alcohol of drugs zijn
 • Toegang is geheel op eigen risico
 • Beatwise is niet verantwoordelijk voor vermiste, verloren, zoekgeraakte of beschadigde eigendommen van de bezoekers
 • Bij Beatwise hebben wij respect voor bezoekers, het gebouw, de omgeving en onszelf
 • Ongewenst gedrag wordt niet getolereerd. Hiermee bedoelen we racistische, fascistische, seksistische, beledigende, discriminerende uitlatingen, ongewenste intimiteiten, hinderlijk en agressief gedrag, vernielingen en geweld
 • Nuttigen, of genuttigd hebben, van alcohol door minderjarigen is niet toegestaan
 • Roken (alsmede e-roken) is binnen niet toegestaan
 • Het is niet toegestaan te handelen in soft- en harddrugs
 • Het is niet toegestaan harddrugs in bezit te hebben dan wel te gebruiken
 • Met het betreden van het gebouw geeft de bezoeker aan op de hoogte te zijn van deze huisregels
 • Bij het niet opvolgen van deze regels kan de toegang tot Beatwise worden ontzegd